De ervaring van Juul Sparla

Vrijheid en zelfstandigheid voor de bewoners

 

Juul Sparla is locatiemanager van Horstendaal/Saanensduin. Een kleinschalig wonen locatie van Zorgbalans waar op dit moment 64 mensen wonen. Het doel van deze locatie is om de bewoners zo veel mogelijk hun eigen ruimte en huishouden te geven.

 

Bij het opbouwen van de locatie is dan ook niet gekeken naar de problemen van de bewoners, maar meer naar wat er gedaan kan worden om het wonen en leven prettig te maken. Hier is vrijheid en zelfstandigheid een belangrijke factor in. Daarom heeft Zorgbalans gekozen voor Sensara ProCare. Door ook op afstand inzicht te hebben in hoe het met de bewoners gaat , kunnen de bewoners veel meer vrij gelaten worden en toch de zorg ontvangen die nodig is. Juul Sparla is zelf betrokken geweest bij de implementatie van het systeem en heeft dagelijks contact met de zorgmedewerkers die actief met het systeem werken. Met ons deelde hij zijn ervaringen.

 

Juul Sparla, locatiemanager Horstendaal/Saanensduin: "Het fijne aan dit soort systemen is dat mensen kunnen gaan en staan waar ze willen en dat je ze toch op afstand kan monitoren om te zien waar ze zijn en of het goed gaat.”

 

Ervaring met zorgtechnologie

"Toen ik 30 jaar geleden begon in de zorg was er nog geen zorgtechnologie. Er werden vooral dwangmaatregelen en vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast. Toen kon je alleen fysiek toezicht houden en moesten alle bewoners in 1 zaal slapen om ervoor te zorgen dat we overzicht konden houden over iedereen."

 

"In 1985 was er ook nog niet echt veel zorgtechnologie. Eigenlijk hadden we toen alleen nog het traditionele bel systeem. In een later stadium kwamen de matten en laser paaltjes naast het bed en de laatste jaren zie je echt een verandering ontstaan."

 

De komst van Sensara

"Via de pilot bij Zorgbalans zijn we bij Horstendaal/Saanensduin in contact gekomen met Sensara. Er is bij Zorgbalans na een uitgebreid onderzoek gekozen voor Sensara ProCare. Nadat de locaties Heemhaven en Molenweid gestart waren met Sensara ProCare waren wij aan de beurt."

 

"De locatiesmanagers mochten zelf bepalen hoe Sensara ingezet zou worden. Zo hebben wij ervoor gekozen om het niet standaard in te zetten bij elke bewoner, maar eerst te kijken wie het echt nodig heeft. Het is namelijk belangrijk dat dit soort systemen de bewegingsruimten verruimen. Het is niet nodig om te weten hoe lang iemand op het toilet aanwezig is als er geen reden is om deze informatie te krijgen. Het systeem helpt daarom juist mensen die het echt nodig hebben enorm."

 

Zorgvuldige begeleiding

"Wat heel ​fijn was, was dat we begeleiding kregen van Sensara. Tijdens de installatie van het systeem zaten we midden in een verhuizing. Het was dan ook geruststellend dat we tijdens deze hectische periode een goede begeleiding kregen."

 

"In een paar weken tijd werd het systeem geïntroduceerd, konden medewerkers kennis maken met het systeem en werden ze opgeleid om met het systeem te werken. Maar ook na de installatie ging de begeleiding door. Als zorgmedewerkers een vraag hadden, werd deze gelijk beantwoord of opgelost.

 

"Er was veel persoonlijk contact vanuit Sensara met de zorgmedewerkers. Zo kregen ze een training over het systeem. Dit gaf zeker vertrouwen wanneer ze zelf met het systeem moesten werken."

 

Het werken met SensaraCare

"Het fijne aan systemen zoals Sensara ProCare is dat mensen kunnen gaan en staan waar ze willen en dat je ze toch op afstand kan monitoren om te zien waar ze zijn en of het goed gaat. We merken dat bewoners veel beter slapen in de nacht, doordat ze nu minder vaak gestoord worden op hun kamer."

 

"Laatst sprak ik nog met de zorgmedewerkers. Ze zijn heel blij met het systeem. Vooral in de nacht is het echt een toegevoegde waarde. Ze gaven zelfs aan dat het nu zo rustig is, dat we van 3 naar 2 nachtdiensten teruggegaan zijn. Doordat we de bewoners nu in de nacht niet meer hoeven te storen, is er veel meer rust."

 

"Ook kan de zorg goed met het systeem omgaan. Het staat dicht bij de zorg. Zo kan je het gelijk installeren op de tablet en laten zien hoe het werkt en kan de zorg heel gemakkelijk per bewoner een profiel instellen en aanpassen zonder dat daar hulp voor nodig is. Zo kan er snel geschakeld worden."

 

De bewoners

"De bewoners merken eigenlijk weinig van het systeem. De bedpaaltjes die we vroeger gebruikte had knipperende lampjes en maakte piepend geluid. Dat was vaak heel storend voor de bewoners. Dat heeft Sensara gelukkig niet."

 

Juul Sparla, locatiemanager Horstendaal/Saanensduin: "SensaraCare is volgens mij geschikt voor kleinschalig wonen omdat het de rust bewaard. We hebben te maken met kleine groepen die snel beinvloed worden door elkaar. Als we dan in de nacht de rust kunnen behouden, heeft dat impact op iedereen. Vooral in de avonden helpt het ons enorm omdat het aantal medewerkers beperkt is en je toch hele specifieke informatie krijgt."

 

Wilt u meer informatie?

 

Neem dan contact met ons op of bel 010 7640803.