Woonzorgcentrum Coloriet Laarhof

Gebruiker Sensara ProCare

‘De slimme sensoren dragen enorm bij aan de vrijheid, veiligheid en privacy van onze bewoners’

Woonzorgcentrum Coloriet Laarhof in Lelystad maakte de switch van traditionele zorg naar kleinschalig wonen. De slimme sensoren van Sensara ProCare spelen daarin een belangrijke rol. Hoofd Zorg en Welzijn Martine Croese-Berends en woonbegeleider Paula Goossens zijn enthousiast. ‘Ze zijn heel ondersteunend en geven iedereen rust.’

‘Het mooie van dit systeem is dat we kunnen zien waar onze bewoners zijn, zonder hen te hoeven storen.’

-Paula Goossen, woonbegeleider op een afdeling met demente ouderen-

Waarom werkt Coloriet met Sensara ProCare? 
Martine Croese: ‘In 2014 zijn we begonnen met een bewonergerichte aanpak: kleinschalig wonen, net zoals thuis. En niet zorgen als het niet nodig is, maar de zorg afstemmen op de behoefte van iedere bewoner. Dat betekent bijvoorbeeld dat we ’s nachts niet met een lampje alle kamers binnengaan, daarmee verstoor je iemands nachrust. Vrijheid, veiligheid en privacy zijn heel belangrijk in onze visie. De slimme sensoren dragen daar enorm aan bij.’

Hoe werkt het? 
Martine Croese: ‘We hebben standaard op iedere kamer drie verschillende slimme sensoren. De bedsensor zit onder het matras en registreert of er ademhaling en hartslag is. Wil je het weten als een bewoner uit bed gaat, dan zet je die aan. Met een vertrager kun je instellen hoe snel je een signaal krijgt. Is iemand bijvoorbeeld valgevaarlijk, dan krijgt de nachtdienst meteen een signaal en gaat er direct iemand naartoe. De wandsensor registreert beweging op de kamer. Is een valgevaarlijke bewoner veel op de kamer, dan stel je de sensor bijvoorbeeld in op alarm als er vijf minuten geen beweging is, want dan kan iemand zijn gevallen. De deursensor registreert of een bewoner de kamer verlaat, of juist weer binnenkomt.’

Op welke momenten zijn de slimme sensoren vooral van nut? 
Martine Croese: ‘We gebruiken ze 24 uur per dag, maar ze zijn vooral heel ondersteunend in de nachtdienst; dan hebben we drie medewerkers op 114 bewoners. Per bewoner kunnen we een individueel profiel met alarmeringstijd instellen. Dat maken we alleen aan als het nodig is, en na overleg met de familie. Soms werken we ook met een polszender met handbel, een extra tool bij dit systeem. Die zetten we in als iemand steeds van de afdeling gaat. Een mevrouw die graag veel op haar kamer is, kan ons met haar polsbel roepen als het nodig is.’

Wanneer maak je een profiel aan?
Martine Croese: ‘Vooral bij valgevaarlijkheid. Bijvoorbeeld als iemand ’s nachts eigenlijk niet veilig zelf naar de wc kan. Of we maken een tijdelijk profiel, als iemand onrustig is vanwege een blaasontsteking of net terug is uit het ziekenhuis. Het is heel belangrijk om het profiel goed en precies in te vullen, en steeds te kijken of het nog actueel is. We beginnen zo ver mogelijk van iemand af, met de deursensor. Is iemand erg valgevaarlijk, dan schakelen we de bedsensor in.’ Paula Goossen: ‘Voor een mevrouw die angstig was geworden na een val, hebben het profiel zo ingesteld dat we konden we zeggen: zodra u uit bed komt, komen wij naar u toe. Zij voelde zich daardoor gerust en veilig, en de familie ook.’

Hoe reageert de familie op de sensoren? 
Martine Croese: ’Zij zijn heel enthousiast. Veiligheid is heel belangrijk voor hen.’

Hebben de slimme sensoren de werkwijze veranderd? 
Martine Croese: ‘In de oude situatie hadden we wel sensoren, maar die waren niet zo nauwkeurig. Viel er een deken of voet langs een bed, zakte een kussen scheef, dan ging het alarm en moest je rennen. Dit systeem is heel precies, zeker door de bedsensor die hartslag en ademhaling registreert en het profiel dat je kunt instellen. Nu kunnen we er meteen op af als iemand iets nodig heeft. Uitgangspunt is dat in de nacht iedereen slaapt. Los van de vaste dingen zoals iemand die een verdroging of een wisselligging nodig heeft, stuurt de app ’s nachts eigenlijk waar je heengaat.’

Wie bekijken de app? 
Martine Croese: ‘Onze woonbegeleiders en nachtdienstmedewerkers.’

Wanneer bekijk je de app? 
Paula Goossen: ‘Continu. Je hebt de telefoon altijd bij je. Zodra je een melding hoort, kijk je meteen – hij is heel eenvoudig te bedienen en uit te lezen. Dan ga je erop af, of je kijkt even in de gang als je ziet dat iemand de kamer uit is.’

Komt er wel eens vals alarm? 
Martine Croese: ‘Eigenlijk nooit. De wandsensor zou alarm kunnen geven als iemand heel stil zit, maar ook in vijf minuten beweegt iemand meestal wel iets.’

Hebben de slimme sensoren de zorg verbeterd? 
Paula Goossen: ‘Ja. Het geeft ons veel ondersteuning, waardoor wij met veel meer rust voor onszelf én de bewoners ons werk kunnen doen. Als nu een bewoner onrustig is en het alarm gaat, kunnen we er echt voor die persoon zijn. Voorheen gingen we steeds kijken. Dan verstoor je iemand die misschien net rustig lag te slapen.’ Martine Croese: ‘Vrijheidsbeperkende maatregelen nemen we zo min mogelijk. Maar áls het nodig is, kunnen we dat doen terwijl iemand vrijheid en ruimte houdt, simpelweg door de sensoren heel precies in te stellen.’

Werken de slimme sensoren ook preventief? 
Martine Croese: ‘Alles hangt samen met hoe het profiel is ingesteld. Als de sensoren aanstaan, kun je gedrag herleiden. Wat is die mevrouw moe, dachten we van een bewoner. Door de sensoren konden we zien dat ze ’s nachts actief was. Wat bleek: ze was elke nacht haar koffer aan het inpakken.’

Zijn slimme sensoren de toekomst? 
Martine Croese: ‘Ik denk het wel. Uit heel Europa komen zorgorganisaties kijken hoe het werkt. Het geeft bewoners veel vrijheid, veiligheid en privacy – echt hoe wij het voor hen willen.’