Meer werkplezier in de zorg

Meer werkplezier in de zorg met de inzet van zorgtechnologie

 

Vandaag op 31 januari 2023 is het de ‘Dag van het werkplezier in de zorg’. Tijdens deze dag zetten verschillende zorgorganisaties in Nederland het werkplezier van de zorgprofessionals in de spotlight. Zeker met de enorme tekorten in de zorg, is het belangrijk dat zorgmedewerkers plezier in hun werk blijven houden en de zorg aantrekkelijker wordt voor nieuwe en jonge mensen.

 

Veel zorgorganisaties hebben de dag aangegrepen om hun medewerkers even in het zonnetje te zetten, door leuke activiteiten te organiseren of een cadeautje uit te delen. Maar ook op de lange termijn kan er zeker wat gedaan worden om het werkplezier in de zorg te verbeteren. Zo kan de inzet van zorgtechnologie een uitkomst zijn om de werkdruk te verlagen. Met SensaraCare kunnen we er namelijk voor zorgen dat onnodige administratie, het aantal valse alarmen en onnodige nachtrondes of routes verminderd worden zodat de zorgmedewerkers meer tijd krijgen om de zorg te kunnen leveren die nodig is.

 

Met de inzet van draadloze sensoren in de woning of kamer van de bewoner monitort Sensara namelijk continu en signaleert alleen wanneer er echt hulp nodig is. Zo signaleert Sensara bijvoorbeeld wanneer de bewoner uit bed komt, of dat een persoon ten val is gekomen, zodat hier adequaat op gereageerd kan worden. Door de zorg meer inzicht te bieden in de situatie van de client, kan er gerichtere persoonlijk zorg geboden worden en zijn geplande nachtrondes of routes niet meer nodig. 

 

Ook in de thuiszorg zijn er veel mogelijkheden om het werkplezier te vergroten. Zo kan bijvoorbeeld met leefstijlmonitoring beter en voorspellend inzicht worden verkregen in de situatie van de client en kan de zorg hier op worden aangepast. Daarnaast biedt Slimme Nachtzorg via de alarmcentrale de mogelijkheid om ook 's nachts een oogje in het zeil te kunnen houden in de thuissituatie van de oudere. 

 

Mariska, medewerkers PG, Silverein: “Voordelen van Sensara: Het valgevaar wordt beperkt, er komen minder loze alarmen en ook hoef je mensen in de ochtend niet te storen om te kijken of ze al wakker zijn."

 

Geïnteresseerd in meer informatie?

Sensara ondersteunt de ouderenzorg van thuis tot en met het verpleeghuis. Wilt u weten hoe we kunnen zorgen voor meer werkplezier in de ouderenzorg, neem dan contact op met onze zorgconsultants of bel 010 7640803.