3 voordelen van leefstijlmonitoring voor de thuiszorg

 3 belangrijke voordelen van leefstijlmonitoring voor de thuiszorg

Leefstijlmonitoring geeft informatie over het dagelijks leefpatroon van ouderen. De informatie verkrijgen we dankzij een netwerk van sensoren op gangbare plekken in de woning. Hiermee kunnen we tijdig veranderingen in de situatie waarnemen en hier, indien nodig, ook naar handelen. Denk aan verandering in slaapgedrag, afgenomen eetlust of een mogelijke beginnende urineweginfectie. Het is een belangrijk onderdeel van gezondheidszorg, omdat het ons in staat stelt om de gezondheid van ouderen proactief te beheren en veranderingen in de gezondheidstoestand snel op te sporen. Hieronder benoemen we drie belangrijke voordelen van leefstijlmonitoring van Sensara:

 

1. Bevordering van de zelfredzaamheid: Met Sensara's leefstijlmonitoring kan de zorg en familie de gezondheid van ouderen proactief beheren, waardoor zij minder afhankelijk zijn van regelmatige bezoeken van verzorgenden. Dit kan helpen bij het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfmanagement van chronische aandoeningen.

 

2. Verbetering van de communicatie tussen oudere, verzorger en familie: Sensara maakt gebruik van het (met toestemming) verzamelen en delen van gegevens met verzorgers, waardoor de communicatie efficiënter en effectiever wordt. Dit kan helpen bij het snel identificeren van veranderingen in de gezondheidstoestand van de patiënt en het op tijd reageren op eventuele problemen. Denk aan afgenomen slaap, urineweginfectie door toegenomen toiletbezoek of verminderde eetlust. 

 

3. Vermindering van de zorgkosten: Door Sensara's leefstijlmonitoring kan worden voorkomen dat patiënten met chronische aandoeningen verergeren en worden opgenomen in een ziekenhuis. Dit kan helpen bij het verminderen van de zorgkosten, omdat patiënten behandeld kunnen worden in de thuissituatie in plaats van in een duurdere ziekenhuisomgeving. Bovendien kan het de (thuis)zorg ontlasten door meer op afstand te kunnen meten en mogelijk overbodig bezoek te voorkomen. Sensara's leefstijlmonitoring biedt een aantal belangrijke voordelen voor de thuiszorg, waaronder bevordering van zelfredzaamheid, verbetering van communicatie tussen patiënt en verzorger en vermindering van zorgkosten. Dankzij de technologie van Sensara kan de zorg efficiënter en effectiever worden geleverd, waardoor patiënten een betere kwaliteit van leven kunnen hebben. 

Meer weten? Lees hier verder over leefstijlmonitoring of neem gerust contact met ons op of bel 010 7640803.