Sensara HomeCare wordt door gemeenten vergoed

Rotterdam, 2017 – In het kader van de WMO 2015 hebben gemeenten veel meer taken en werkzaamheden toebedeeld gekregen om er o.a. voor te zorgen dat ouderen langer gezond thuis kunnen wonen en mantelzorgers ontlast worden. Sensara HomeCare (hierna HomeCare) kan door vroeg signalering te bieden, uitstekend ondersteunen bij het langer en veilig thuis wonen. Dit doordat HomeCare afwijkingen in het gebruikelijke leefpatroon kan detecteren waardoor bijvoorbeeld vroegtijdig crisissituaties zoals een sociaal isolement, urineweginfectie/dag- nachtritme verstoringen gesignaleerd en daarmee gestabiliseerd kunnen worden. Tevens biedt de ‘’app’’ veel informatie voor de mantelzorger doordat deze altijd inzichtelijk heeft, hoe het met zijn of haar naaste gaat. Uit onderzoek van Vilans blijkt dat dit een positief effect heeft op stressvermindering bij de mantelzorger.

HomeCare wordt door een behoorlijk aantal gemeenten aangeboden als voorlichting richting haar burgers, waarbij zij de mogelijkheid krijgen om technologie en innovatie te ervaren voor een periode van gemiddeld 3-6 maanden en de burger het abonnement overneemt (bij tevreden gebruik). Voorbeelden van gemeenten die op deze wijze vergoeden zijn: Alkmaar, Dalfsen, Den Haag en Dordrecht. De gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen hebben gekozen voor een structurele oplossing doordat zij vanuit de WMO-aanbesteding HomeCare vergoeden aan haar burgers en waarbij de WMO consulenten tijdens de keukentafel gesprekken HomeCare adviseren. Dit doen zij overigens in samenwerking met de regionale zorgaanbieder, de ‘’Zorgspecialist’’ die in de regio een signalerende functie heeft en tevens HomeCare adviseert.