Beter weten, beter zorgen.

Sensara wil helpen met oplossingen gedurende de gehele evolutie van de oudere. Startend met vitale oudere en een particuliere HomeCare oplossing. Een opvolging via een alarmcentrale met de HomeCarePro uitbreiding. Of in geval van een indicatie ter ondersteuning van de uitvoering van de WMO met vroegsignalering, ontlasten van de mantelzorger en detectie van sociaal isolement. Eenmaal in zorg voorkomt Sensara crisispieken door vroegsignalering zoals bijvoorbeeld omkeren dag/nacht ritme en urineweg infectie, naast het 24/7 inzicht in het welzijn van de cliënt. De uitbreiding met een bed sensor geeft de mogelijkheid om middels het MPT of VPT opname in een zorginstelling met maanden uit te stellen. Eenmaal in een zorginstelling wordt de historie meegenomen om ook daar optimaal zorg op maat te leveren.

Sensara werkt overal
1. Sensara Homecare

Bij alleenwonende ouderen in eigen of seniorenwoning, met latente zorgbehoefte of onzeker over hun veiligheid.

2. Sensara HomecarePro

Bij alleenwonende ouderen in eigen of seniorenwoning, met thuiszorg vanwege zorgindicatie.

3. Sensara ProCare

(voor de zorginstellingen) Bij verpleeghuizen in iedere woning/kamer.

We hoeven onze bewoners niet meer onnodig te storen. Door Sensara kunnen we hen veel vrijheid, veiligheid en privacy geven

In de nachtdienst hebben we 3 medewerkers op 114 bewoners. Sensara is enorm ondersteunend. Als iemand hulp nodig heeft zijn we er direct bij

Wat Sensara ProCare doet

Sensara ProCare biedt 24/7 passieve alarmering bij de cliënten op hun kamers in de zorginstelling op basis van de modernste 3e generatie sensortechnologie. Vier alarmen zijn hierbij van belang: val detectie, verlaat de kamer, uit bed detectie en te lang in de badkamer. Zorgprofessionals hebben via een overzichtelijke app in één oogopslag zicht op de situatie van alle bewoners en kunnen alarmen onderling afhandelen. Rondes lopen in de nacht is hierdoor niet meer nodig en die tijd kan besteed worden met de cliënten. Het storen van cliënten in hun nachtrust is ook overbodig. De verpleegkundige kan eenvoudig het profiel van de cliënt aanpassen indien dat nodig is. Bijvoorbeeld directe melding bij “uit bed” in plaats van 10 minuten vertraging omdat de cliënt niet meer zelf naar het toilet kan in de nacht.

Sensara ProCare werkt samen met o.a.

Wat Sensara HomeCarePro doet

Sensara HomeCarePro is een uitbreiding van HomeCare die het mogelijk maakt om meerdere cliënten tegelijk te monitoren als gemeente, zorginstelling, alarmcentrale of andere organisatie. De cliënt geeft toestemming dat u instelling inzicht krijgt in de alarmen en andere meldingen. Uw krijgt applicatie waarin u de cliënt per wijk/sector kan indelen zodat u altijd een helder inzicht heeft in de status van iedere cliënt. Het is mogelijk om Sensara als los systeem te gebruiken of om te koppelen aan een alarmcentrale, ECD of aan Sensara ProCare als u een mix van verpleging en seniorenwoningen in één complex heeft.

Overzicht gebruik HomeCarePro

Wat Sensara HomeCare doet

Sensara ontvangt de signalen van de sensoren. De software van Sensara kijkt naar alle ontvangen signalen nu en uit het verleden en signaleert of bepaalde profielen voorkomen. Sensara gebruikt door VU Academisch Ziekenhuis gecertificeerde profielen. Als Sensara een van de profielen signaleert stuurt het een bericht naar de app met een uitleg wat de melding inhoudt. Door het continue ontvangen van de signalen “leert” de slimme software van Sensara telkens weer over de huidige situatie en past zich aan. Hierdoor kunnen de valse alarmen tot 90% afnemen. Minder valse alarmen betekent betere reactie als er echt wat is en daarmee meer veiligheid.

Vroegsignalering is een belangrijke tweede functie van Sensara HomeCare. Door het monitoren van een aantal trends zoals loopsnelheid, keukenactiviteit, slaappatroon, etc signaleert HomeCare trendwijzigingen die een indicatie kunnen zijn van een gezondheidsrisico. Voorbeelden: toename toiletgebruik als indicatie van een urineweg infectie; overslaan van maaltijd als indicatie van potentiele ondervoeding, langzamer lopen als indicatie van toename valgevaar.

De vroegsignalering kan crisispieken voorkomen en daarmee de kwaliteit van leven verbeteren, stress bij de mantelzorger verminderen en zorguren overhouden voor aandacht. Vraag naar de mogelijkheden voor financiering via de “beloning op maat” regeling.

Vraag naar de mogelijkheden voor financiering via de “beloning op maat” regeling.

Met Sensara HomeCarePro inclusief de bedsensor kunnen wij cliënten 4 tot 6 maanden langer thuis laten wonen en opname uitstellen